קיר אקוסטי ממתכת

קירות אקוסטיים ירוקים גיאורוק פותחו באירופה מתוך הצורך לספק תשובות לנושאים הבאים:

 • הפחתה ובליעת רעש ברמה גבוהה העולה על הקירות המצויים.
 • משקל נמוך מהקירות הנפוצים – פישוט והוזלת הביסוס.
 • הופעה ארכיטקטונית ירוקה מרעננת.

מפרט לפנלים גיאותכת

פנלים ממתכת פותחו לתת מענה במקומות בהם לא ניתן לגדל צמחיה, היחידות מחוברות בתוך עמודי פלדה לבניית הקיר. הפנלים מורכבים מהחומרים הבאים:

 • בחזית פח או אלומיניום מחורר.
 • בחלקו האחורי פח או אלומיניום מלא.
 • ליבת הפאנל צמר סלעים מיוחד שפותח ע"י החברה לבידוד אקוסטי
 • קיר גיאותכת מפאנלים של פח מחורר וצבע בתנור על פי הזמנה.
 • קיר גיאותכת מפאנלים של אלומיניום מחורר וצבע בתנור על פי הזמנה.

*בשני המקרים מגיע הקיר בעובי כולל של 100ממ.

עמידות לכוחות רוח הוכח ע"י חישובים וע"י ניסויים לעמידות לפי המפרט הגרמני לקירות אקוסטיים. בהמשך התוצאות שהתקבלו עבור קיר לפי Lsw – ZTV 88.

לקירות מתכת לקיר תכונות אקוסטיות מוכחות ע"י ניסויים בהתאם לתקנים אירופאיים.

בידוד אקוסטי
לפי המפרט הגרמני Lsw – ZTV 88 הבידוד האקוסטי הנדרש לקירות צריך שיהיה לו ערך מינימלי של 25 דציבלים. לפי ניסויים שנערכו בתדירויות שונות, התוצאה שהתקבלה היא:

בידוד אקוסטי לקירות: 31 דציבלים
התוצאות הן לפי תקן: M-L-PFL-W –03-52210 DIN 

בידוד אקוסטי לקירות אקסטנסיביים: 37 דציבלים

תכונות אקוסטיות נמדדות ע"י שלוש קטגוריות:

 • מחזירי רעש
 • סופגי רעש
 • סופגי רעש מעולים

קירות גיאותכת נכללים בקטגוריה השלישית של סופגי רעש מעולים. לפי התקן האירופי 1-1793 EN הקירות מדורגים ב A-4 (bB 11< Dla), הדירוג הגבוה ביותר לספיגה רעש. סיכום תוצאות של בדיקות מעבדה ראה נספח 1.

ההרכבה של הקירות נעשה בתוך עמודי פלדה מסוגים שונים, העמוד והבסיס יבוצעו בהתאם לתכנון התלוי בעיקר בגובה הקיר וסוג הקרקע. עמודי הפלדה יכולים להיות מהסוגים הבאים:

 • IPE
 • HEA
 • HEB

המרחק בין עמודי הפלדה 4 מטר. ניתן להזמין מידות אחרות בתוספת מחיר קטנה. יש להקפיד במיוחד על שינוע של הפנלים, כך שלא יגרם כל נזק, מומלץ לאחסן את הלוחות לקראת הרכבה בצורה אנכית כדי למנוע כפף מהמשקל העצמי ופגיעה מכנית.

sound barriers are divided in 3 categories:
1. Reflecting
2. Absorbing
3. High absorbing

Both sound barrier types are in the category: high absorbing. According the CEN-standard, EN 1793-1, both types are in the category A4 ( DLα • 11 dB ). This is the highest classification for sound absorption.

Sound insulation
The sound absorption properties of the Rockwool sound barriers has been tested in the German sound laboratory ITA, Ingenieurgesellschaft für technische Akustik mbH, Max-Planck-Ring 49, D-65205 Wiesbaden-Delkenheim, on the 4th July 1995.
The approval was done in accordance with DIN/EN 52 210, July 1993.
According to the standard ZTV-Lsw 88, the sound insulation has to be minimum 25 dB. Both sound barrier types are over this limit. According to the measurements of the frequency range, the results are showing the following sound insulation values:
Extensive: 31 dB(A)
According to the standard DIN 52210 -03-M-L-PFL-W, the results are showing the following sound insulation values:
Extensiv: 37 dB(A)

תמונות מהשטח

גן שעשועים רנתיה
קיר לגן שעשועים בסביבת מגורים
מסילת רכבת בהולנד
קיר מתכת בזוית